Selecteer een pagina

 

Algemene Voorwaarden voor schoenmakerijterborg.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van schoenmakerijterborg.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Schoenmakerij Ter Borg . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Retourbeleid

Bent u ontevreden over uw bestelde product bij ons? Dan kunt u deze aan ons retour sturen. Dit mag binnen 30 dagen. Gelieve vermelden dat het om een retourzending gaat. Het retouradres is:

9501 VM, Europaplein 15, Stadskanaal

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schoenmakerij Ter Borg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Schoenmakerij Ter Borg.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Schoenmakerij Ter Borg te mogen claimen of te veronderstellen.

Schoenmakerij Ter Borg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Schoenmakerij Ter Borg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van schoenmakerijterborg.nl op deze pagina.

Chat openen
Hallo en welkom bij ter Borg.
Voor vragen kunt u mij gerust ook een appje sturen.